Nakakatawang isipin…

Sa buhay natin, marami talagang problema ang pinagdaraanan natin. Maging napaka-simple man nito, o maging napaka-komplikado… kailangan nating harapin. Kailangan natin solusyonan para hindi na tayo guluhin. Dito pumapasok sa isip ng karamihan ang magdasal, ang lumapit sa Diyos. Nakakatawang isipin na nakakaalala lang ang iba sa panahong kailangan natin siya. Pero ayos lang ‘yon, naiintindihan niya tayo. Ganon niya tayo kamahal, e. Pero kailangan natin tandaan na hindi sapat ang magdasal, kailangan pinapakita rin natin na pinaghihirapan natin ang mga bagay na gusto natin. H’wag mong hilingin na, ” Diyos ko, sana po magkapera na ako.” Ang dapat na hinihiling mo, e, “Diyos ko, tulungan at gabayan niyo po ako para po magkaroon na ako ng pera.” Hindi mo dapat hinihiling ang pera, o kung ano pang materyal/pangangailangan mo ‘yan. Ang tulong at gabay dapat ng Panginoon ang hinihingi mo para tulungan kang magkapera. Hindi naman ‘yan mahuhulog sa harapan mo habang nakaluhod at nagdarasal sa loob ng simbahan, e. Dapat may ginagawa kang paraan para makuha. Maaaring hinihiling mo ngang magkaroon ng trabaho, ang tanong, “Naghahanap ka ba ng trabaho?” Baka mamaya ni resume, wala ka pang pinagpapasahan? Anong gusto mo, pagdasal mo na humihiling na sana’y magkatrabaho, bigla na lang may tatabi sa ‘yo’t tatanungin ka kung gusto mo ng trabaho? Dapat naghahanap ka rin. Baka mamaya naman kasi buong araw ka lang nagdarasal sa simbahan para sa mga gusto mo. Tandaan natin na hindi hinihingi ng Diyos ang buong araw natin para kausapin siya. Isang minuto, tatlo, o limang minuto… ayos na sa kanya. Ang mahalaga ay naaalala natin siya sa kahit anong oras pa. Magdasal at kumilos, hindi magdasal at maghintay. Mas matutuwa pa Siya kung sandali ka lang nagdasal at binuhos mo ang natitirang oras sa isang araw mo nang nagpupursigi para sa mga hiningi mo. At sa huli, makuha mo man o hindi ang kailangan mo, magpasalamat ka pa rin sa Kanya. Kaya tandaan ulit, hindi Niya hinihingi ang buong araw mo para magdasal sa kanya. Kahit saglit lang. Ang mahalaga lang, e, maalala mo siya. Sabi nga, “Pray hard, it works.” Dapat palitan ‘yan ng “Pray hard and Work harder, it happens.” 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s