Isipin at unawain, Maganda ang buhay!

Ngayon, ramdam ko na ‘yung paghihirap ni Hesus. Ang galing niya talaga. Kahit wala siyang ginagawang mali, handa siyang magsakripisyo para sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kakampi man niya ito o hindi. Kahit gaano kabigat ang kasalanan mo, pinapatawad niya na agad. Aminin mo lang sa sarili mong nagkamali ka, gagaan na ang kalooban mo. Kahit madaming tao ‘yung nang-iwan sa kanya sa panahon na pinapahirapan siya, mas pinili pa rin niyang magpatawad kaysa magtanim ng sama ng loob. Hanggang sa huli, mas pinili pa rin niya ‘yung kapakanan ng iba kaysa sa sarili niya. Minsan sa buhay ko, naramdaman ko na ‘yung ganyan. Hindi man ako hinampas ng latigo, sinuotan ng kuronang tinik, naglakad ng malayo buhat-buhat ang mabigat na krus at ipinako dito … sa loob naman unti-unting tumutusok ‘yung sakit. Nagalit ako, nainis, pero napagtanto ko, si Hesus nga kahit gaano kasakit ‘yung naranasan niya, nakaya niyang magpatawad. Dahil sa kanya, kinaya ko din. Hindi mo mararamdaman ang biyaya at pagmamahal ng Diyos kung hindi ka lalapit sa Kanya, tulad sa tao, hindi mo mararamdaman ang pagpapatawad at pagmamahal niya kung pilit mong nilalayo ang sarili mo sa kanya. Sa bawat naranasan ni Hesus, may karanasan din tayong maihahalintulad doon. Hindi man particularly kay Jesus. Pero kahit kaninong karanasan man sa Bibliya. Isipin lang natin at unawain. Ang buhay ay hindi tungkol sa nagawang mali ng iba sa’yo, ito’y tungkol sa kapatawarang binibigay mo. Hindi nito binibilang kung ilang kabutihan ang nagawa mo, tinitignan nito kung hanggang sa huli’y magiging mabuti ka pa rin. Hindi man isumbat ni Jesus ang mga sakripisyo niya, pero sana dahil doon sa karanasan niya, matutunan nating maging mabuting tao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s